بهترین سیب دنیا

لتونی

با کشتی festival که یک کشتی بزرگ و تفریحی بود به شهر ریگا در کشور لتونی رفتیم .برای رفتن به آنجا از روی دریای بالتیک گذشتیم.

ریگا پایتخت لتونی است.

این شهر بافت قدیمی داشت. تمام خیابانها و کوچه هایش پر از گل بود.


شهر بسیار زیبایی بود. [ یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391 ] [ 11:56 ب.ظ ] [ سیب ] [ 12 نظر ]